[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Kostel sv. Matouše [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel sv. Matouše
Farní kostel sv. Matouše

Patron farního kostela: sv. Matouš

Farní kostel sv. Matouše byl zbudován a vysvěcen v r. 1822 namísto starobylého, sešlého kostelíka na hřbitově. Původně empírová stavba, pozdější úpravy byly provedeny v novorománském stylu. Největšími změnami prošel koncem minulého století. Nad vchodem byla postavena nynější velká věž, prodloužena okna a pořízen nový hlavní dřevěný oltář, v současné době nahrazený obětním stolem a kopií původního obrazu sv.Matouše od Tadeáše Milliana. Ze starého kostelíčka na hřbitově se docho­val malý zvon - umíráček s letopočtem r.1766.

Současné zvony ve věži kostela jsou již třetí v pořadí. První tři zvony byly pořízeny a slavnostně vysvěceny v r.1898. Všechny tři však byly odebrány pro válečné účely v 1.svět.válce. Dva zvony v r.1916 a třetí zvon v r.1917. Druhé pořízení zvonů se uskutečnilo v r.1923. Bohužel i tyto padly za oběť válce, tentokrát 2.světové. Všechny tři byly odebrány pro německý Wermacht v r.1942. Zůstal jen již zmíněný malý zvon "umíráček". Na třetí pořízení zvonů si farníci nastřádali až v r.1970. Dva nové, současné zvony byly ulity zvonařkou Leticií Dytrichovou v Brodku u Přerova s vysvěcením sv.Matouši a sv.Josefu.

V r.1974 byl kostel vymalován bývalým střítežským občanem malířem Františ­kem Műckem z Hranic. Pro špatný stav byly odstraněny staré dřevěné oltáře. Nový svatostánek a rámy na restaurované obrazy křížové cesty zhotovil místní stolař Bohumil Škrhla. Velký dřevěný kříž k obětnímu stolu zhotovil a sochu Krista vyřezal místní občan Rudolf Hapala. V r.1998 byla do kostela instalována nová dřevěná, uzavřená zpovědnice stolařem Jiřím Remešem z Partutovic. V r.1999 pořízena nová socha sv.archanděla Michaela, kterou zhotovil Jan Kozel z Bystřice p/H.

V r.1999 začala několikaletá větší oprava kostela. Byla opravena velká věž s opravou krovu, položením nové krytiny, oprava kříže, nová pozlacená báň a fasáda. V r.2000 se provedla náročná oprava střechy lodě kostela - výměna špatných krovů s nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu, Na střechu kostela i věž se vrátila břidlicová krytina. Oprava kostela pokračuje v současné době fasádou. Celá oprava kostela je financována jen ze sbírek občanů Stříteže a Olšovce, kteří s tím započali v r.1996 a dřevo darovali soukromí vlastníci lesů.

Při opravě věže kostela v r.1999 se našly archivní dokumenty popisující život obce a slavnost ze svěcení nových zvonů po dostavbě věže v r.1898. Ne všechny však byly v pořádku. Z důvodu zatékání byla většina listin vlhká a plesnivá. Odborně byly listiny ošetřeny v Zemském muzeu v Opavě. Kromě listin byly nalezeny mince z doby od r.1759 do r.1890. Mince byly po vyčištění spolu s kopiemi původních listin a s přiložením dokumentů ze současnosti obce uloženy zpět do věže kostela.

Do opravené věže kostela pořídila obec nové věžní hodiny s elektronickým systémem řízení příjmu signálu z vysílače ve Frankfurtu n/M.

BOHOSLUŽBY:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
So: 18:00 říjen, leden - zimní čas
So: 19:00 duben, červenec - letní čas
Ne: 07:30 listopad, únor, květen, srpen
Ne: 09:00 prosinec, březen, červen, září
Kostel sv. Matouše

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.striteznl.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 21.04.2004 v 11:53 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm